Ochrana osobních údajů

Tento web nepoužívá k poskytování služeb a analýze návštěvnostisoubory cookies.

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, zda a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jekékoli osobní osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů a podobně, obraťte se prosím osobně na paní Kateřinu Jelínkovou, personální oddělení v sídle společnosti - pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hod.