Labe, Mělník, protipovodňová ochrana“ – SO02.2 „Opevnění svahu“ (před i pod ústím Pšovky)

Objednatel:

SALEMA Construction, a.s.

Místo provádění prací:

k.ú. Mělník

Rozsah díla

Jedná se o vybudování valu z vhodného násypového materiálu vč. drenáže u paty násypu. Násyp je z vrchu izolován těsnící folií. Na jeho vrcholu byla vybudována obslužná asfaltová komunikace a na bocích je z jedné strany provedeno opevnění z betonových zatravňovacích tvarovek a z druhé strany zatravnění. Směrem k vodnímu toku byla provedena schodiště.