Sanace sesuvu v Žatci, ul. Tyršova na pozemku manželů Andělových

Objednatel:

Město Žatec

Místo provádění prací:

k.ú, Žatec

Rozsah díla

  • Sanace sesuvu zemního svahu pomocí vyztuženého zemního tělesa uloženého na polštáři z lomového kamene, vrstvy o mocnosti 0,5 m jsou proloženy geosyntetikem
  • Odvodnění provedeno drenážními žebry
  • Pro realizaci byla zřízena dočasná přístupová komunikace