KSE factory - 2 Construction project, průmyslová zóna Královský vrch, Kadaň

Objednatel:

Kajima Czech Design and Construction s. r. o.

Místo provádění prací:

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA KRÁLOVSKÝ VRCH, KADAŇ

Rozsah díla

 • kompletní výstavba komunikací – 12 003m2
 • stabilizace zemin –70 552m2
 • zemní práce – 35 277m3
 • ohumusování ploch – 27 333m2
 • dešťová a splašková kanalizace DN150-DN1200mm – 1 344m
 • kanalizační výtlaky PEHD D110mm – 166m
 • čerpací stanice (stavební + technologická část) – 4ks
 • odlučovače ropných látek – 2ks
 • vododov PEHD D110-160mm – 566m
 • průmyslový plynovod PEHD D90-110mm – 140m
 • otevřená retenční nádrž o rozměrech 20mx20mx3m