OPŠ 06/2013 - Lužnička v Hor. a Dol. Podluží (5,165-7,110)

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Doba provádění prací:

březen – červen 2015

Místo provádění prací:

k.ú. Horní Podluží

Rozsah díla

  • oprava břehového opevnění z kamenného zdiva a rovnaniny z lomového kamene
  • oprava dna toku dlažbou a záhozem z lomového kamene vč. základových konstrukcí
  • kácení stromů, sadové (vegetační) úpravy vč. výsadby