Otevřené letní koupaliště v Žatci

Objednatel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo provádění prací:

k. ú. Žatec

Stavbyvedoucí:

Milan Hrčka

Rozsah díla

  • nová příjezdová komunikace s asfaltovým povrchem vč. konstrukčních vrstev
  • nové parkoviště s asfaltovým povrchem
  • přeložka vodovodního potrubí
  • chodníky a vjezdy ze zámkové dlažby
  • dešťová kanalizace
  • uliční vpusti vč. přípojek
  • splašková kanalizace
  • vodovodní řad