Obytná zóna Staňkovice

Objednatel:

M2 Sors s.r.o.

Doba provádění prací:

leden – říjen/2009

Místo provádění prací:

k.ú. Staňkovice

Rozsah díla

  • infrastruktura pro 113 parcel
  • asfaltové komunikace včetně zemních prací a odvodnění, svislého a vodorovného dopravního značení
  • dlažby včetně zemních prací
  • sadové úpravy
  • vodovod
  • splašková vakuová kanalizace
  • plynovod včetně sdružených pilířků
  • veřejné osvětlení