Inovace polykarbonátových desek pro stavební i jiné účely – přístavba haly

Objednatel:

Arla Plast s.r.o.

Místo provádění prací:

k. ú. Kadaň

Stavbyvedoucí:

Kamil Mazánek

Rozsah díla

  • přístavba výrobní haly a skladového objektu s administrativou
  • výstavba zpevněných ploch a rozšíření parkoviště
  • výstavba nové zpevněné skladové plochy
  • úpravy stávajících rozvodů inženýrských sítí (kanalizace, vodovod) vč. výstavby nových odlučovač ropných látek
  • ohumusování ploch