Vybudování výrobních, skladovacích a administrativních prostor společnosti V.H.V. s.r.o.

Objednatel:

V.H.V. s.r.o.

Místo provádění prací:

k.ú. Žatec

Rozsah díla

Generální dodávka stavby včetně realizační projektové dokumentace. Výrobní hala a technická budova včetně navazující infrastruktury, vypracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení a kolaudace stavby.