Rover Czech – výrobní závod Podbořany - 1. etapa

Investor:

Rover Czech s.r.o.

Místo provádění prací:

k.ú. Hlubany

Rozsah díla

  • generální dodávka stavby včetně projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení a kolaudace stavby.
  • výrobní hala včetně administrativní části se zastavěnou plochou cca 2.500 m2 včetně navazující infrastruktury.