Rekostrukce multifunkčního domu MINI – Zahradní město Louny

Objednatel:

M2 Sors s.r.o.

Doba provádění prací:

srpen 2009 – květen 2010

Místo provádění prací:

k.ú. Louny

Rozsah díla

Generální dodávka stavby včetně realizační projektové dokumentace, v rámci které byly vybudovány bytové prostory a prostory pro komerční využití.