R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice

Objednatel:

SALEMA Construction, a.s.

Doba provádění prací:

červenec 2010 – červen 2014

Místo provádění prací:

k.ú. Vysočany, Droužkovice

Rozsah díla

Kompletní výstavba části nové čtyřpruhové komunikace kategorie R - R7 v km 4,700 – 5,700 a přeložky komunikace II/568, jejíž součástí byl mostní objekt, vč. odvodnění komunikací. Stavba zahrnovala také kompletní výstavbu doprovodných komunikací, provizorních komunikací a sjezdů, přeložky sítí, rekultivace.