Rekonstrukce komunikace a chodníků v lokalitě Staré Kročehlavy

Objednatel:

Statutární město Kladno

Místo provádění prací:

k.ú. Kročehlavy

Rozsah díla

Předmětem díla jsou kompletní úpravy veřejných prostranství v intravilánu Města v rozsahu:

  • celoplošná rekonstrukce komunikace z asfaltového betonu vč. podkladních vrstev
  • celoplošná oprava chodníků ze zámkové dlažby vč. podkladních vrstev
  • rekonstrukce odvodnění, veřejného osvětlení a osazení svislého dopravního značení