R7 Praha - Knovíz PS I. a II. etapa

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo provádění prací:

Silnice R7 Praha - Knovíz

Rozsah díla

Práce spočívaly v provedení odfrézování stávajících asfaltových vrstev, následně byly pokládány jednotlivé vrstvy nového asfaltového krytu vozovky.

Součástí stavby bylo provedení podkladní asfaltové vrstvy ze směsi s vysokým modulem tuhosti VMT, infiltračního postřiku do 1,0 kg/m2, spojovacího postřiku. Dále bylo provedeno čištění krajnic a jejich následné zpevnění štěrkodrtí, čištění příkopů, frézování drážek v asfaltové vozovce, řezání asfaltu, výplň spar modif. asfaltem, odstranění silničních svodidel ocelových, směrové + výškové úpravy svodidel, dodávka a montáž svodidel jednostranných ocelových H1, dodávka a montáž svodidel jednostranných ocelových N1, N2, dodávka a montáž svodidel oboustranných ocelových H1, vodorovné dopravní značení – plast zvučící, plast nehlučný, barva, výztužné vrstvy z geomřížoviny, založení trávníku hydroosevem, dodávka a montáž dopr. značek velkoplošných a zajištění DIO

Stavbu realizovala společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. jako společník „Společnosti Knovíz PS“ ve spolupráci se společnostmi SILNICE GROUP a.s. a POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.