Zelené náměstí - rekonstrukce centrální plochy vč. výstavby přilehlých komunikací - dokončení

Objednatel:

Město Louny

Místo provádění prací:

MĚSTO LOUNY

Rozsah díla

  • Kompletní revitalizace centrální plochy: plochy z asfaltového betonu, plochy z velkoformátové betonové dlažby, plochy z kamenné dlažby, plochy ze zámkové dlažby vč. podkladních vrstev
  • Dodávka a montáž atypického vodního prvku vč. technologického vybavení – trysková fontána (kašna)
  • Veřejné osvětlení
  • Dodávka a montáž mobiliáře